WooCommerce: Minimálna výška objednávky – ako nastaviť

WooCommerce: Minimálna výška objednávky – ako nastaviť

Ak potrebujete zadať minimálnu hodnotu objednávky, tak Vám pomôže nasledujúci snippet, ktorý ukáže notifikáciu na stránke košíka a chybové hlásenie pri procese objednania, pokiaľ nie je celková cena objednávky vyššia ako stanovená hodnota. Pričom sa berie do úvahy čistá cena za produkty, bez poplatku za dopravu, platbu a pod.

Pozn: treba si však overiť aktuálny zákon o ochrane spotrebiteľa

Zdroj samotného kódu je zo stránky https://businessbloomer.com/woocommerce-define-a-minimum-order-amount/ Tento kód som rozšíril o možnosť stanovenia individuálneho limitu pre ďalšiu menu (riadok 7-9). Ak nie je potrebné stanoviť limit, tak sa táto časť môže z kódu vypustiť.

/**
 * Set minimum order amount.
 */
function sm_wc_minimum_order_amount() {
	$minimum_order_amount = 10; // change this to your minimum order amount

	if ( 'CZK' === get_woocommerce_currency() ) {
		$minimum_order_amount = 300;
	}

	if ( WC()->cart->subtotal < $minimum_order_amount ) { if ( is_cart() ) { wc_print_notice( sprintf( __( 'Na dokončenie objednávky musíte mať minimálnu hodnotu objednávky %s. Súčasná celková cena objednávky je %s.', 'store' ), wc_price( $minimum_order_amount ), wc_price( WC()->cart->subtotal ) ), 'error'
			);
		} else {
			wc_add_notice(
				sprintf( __( 'Na dokončenie objednávky musíte mať minimálnu hodnotu objednávky %s. Súčasná celková cena objednávky je %s.', 'store' ), wc_price( $minimum_order_amount ), wc_price( WC()->cart->subtotal ) ), 'error'
			);
		}
	}

}

add_action( 'woocommerce_checkout_process', 'sm_wc_minimum_order_amount' );
add_action( 'woocommerce_before_cart', 'sm_wc_minimum_order_amount' );
Daniel
Žiadne komentáre

Uverejniť komentár