WP-CLI – užitočné príkazy

WP-CLI – užitočné príkazy

WP-CLI je rozhranie príkazového riadka pre WordPress. Pomocou neho môžete aktualizovať doplnky, nakonfigurovať inštalácie na viacerých miestach a oveľa viac bez použitia webového prehliadača, použitím príkazového riadku.

Inštalácia WP-CLI na OSX

Anglické inštruckie môžete nájsť priamo tu: https://wp-cli.org/#installing

Požiadavky:

  • UNIX-ov0 prostredie (OS X, Linux, FreeBSD, Cygwin); limitovaná podpora vo Windowse
  • PHP 5.4 alebo vyššie
  • WordPress 3.7+

 

Keď si overíte požiadavky, môžete si stiahnuť do ľubovoľného adresára súbor wp-cli.phar  napr. príkazom:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Ďalej skontrolujte či súbor Phar funguje (tento príkaz Vám vypíše niektoré detaily o systéme):
php wp-cli.phar --info

Ak chcete používať príkazy WP-CLI z príkazového riadku zadaním príkazu wp, povoľte spúšťanie súboru a presuňte ho do adresára, ktorý sa nachádza vo Vašej PATH (Premenné prostredia). Napríklad príkazmi:
chmod +x wp-cli.phar
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Ak bol WP-CLI úspešne naintštalovaný, tak by ste mali byť schopnýy spustiť príkaz:
wp --info

Užižočné príkazy WP-CLI

A teraz už konečne zoznam príkazov, ktoré používam veľmi často. Samozrejme WP-CLI ich má omnoho, omnoho viac (https://developer.wordpress.org/cli/commands/)

Stiahnutie najnovšej verzie WordPress-u do aktuálneho priečinka
wp core download

Vygenerovanie súboru wp-config.php, v ktorom sa vložia údaje o databáze + sa povolí debugovací mód (nepoužívať na živej stránke)
wp config create --dbname=menodatabazy --dbprefix=wp_ --dbuser=root --dbpass=root --dbhost=localhost --extra-php <<PHP
define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
PHP

Vytvorenie databázy
wp db create

Samotná inštalácia WordPress-u, nastavenie URL, názvu webu, administrátorského účtu. Po tomto kroku sa môžete do Vášej novej WordPress inštalácie prihlásiť použitím zadaných údajov.
wp core install --url=http://wordpress.test --title="WordPress Test" --admin_user=menoadmina --admin_password="Heslo" --admin_email=emailadmina --skip-email

Aktualizácie všetkých pluginov
wp plugin update --all

Inštalácia a aktivácia pluginu
wp plugin install query-monitor --activate

Inštalácia a aktivácia témy
wp theme install storefront --activate

Záver

WP-CLI je naozaj veľmi silný nástroj, ktorý Vám vie urýchliť celkový workflow. Ak máte nejaké podobné užitovné príkazy, tak ich kludne hoďte do komentára.

Daniel
Žiadne komentáre

Uverejniť komentár